Farmacia Pilar Goyanes Lopez, Sarria
Carretera Monforte, 67, Sarria, Lugo.